Polityka Prywatności i Cookies

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez „MEDILAB”  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  u w celu komunikacji ze mną w odpowiedzi na moją prośbę o kontakt..,  w formularzu kontaktowym.Mam świadomość przysługującego mi prawa dostępu do moich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Zgodę można cofnąć  wysyłając informację na maila: iod@medilab.pl.pl.  

 

 

Klauzula informacyjna

Szanowny Kliencie,

 

 W związku z obowiązującymi od 25 maja 2018 r. nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, czyli tzw. RODO ( Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych) informujemy, iż

 

 Firma Medilab Sp. z o. o. pozyskuje dane osobowe wyznaczonych do kontaktu z nami klientów i ich bezpośrednich przedstawicieli celem zawarcia umów i ich realizacji, tj.: imię i nazwisko, dane kontaktowe.  Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie danych i przetwarzamy je jako Administrator.

 

 Przykładamy dużą wagę do ochrony Państwa danych. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Państwa dane ze starannością i  uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Dlatego chcemy  Państwa także poinformować, że:

 1) Administratorem danych osobowych (ADO) jest:

 MEDILAB sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Wysockiego 6c, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod nr KRS 0000089304 NIP 524 040 80 22, REGON 010212415,

 

2) Inspektorem Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektowa Ochrony Danych. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować w następujący sposób:

 e-mail:: iod@medilab.warszawa.pl,

 telefonicznie: 22811 03 22

 listownie:  03-371 Warszawa, ul. Wysockiego 6c

3) Cele oraz podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych:

 – zawarcie umów oraz ich realizacja, oraz działania podjęte zmierzające do jej zawarcia,

 –   realizacja celów marketingu bezpośredniego produktów i usług ADO, co stanowi uzasadniony interes prawny ADO,

  – Prowadzenie innych działań marketingowych- na podstawie zgody

 – w celu dochodzenia roszczeń związanych prowadzoną działalnością gospodarczą, co stanowi uzasadniony interes prawny ADO,

Podstawą prawną jest niezbędność wykonania umowy oraz działania podjęte  przed jej zawarciem. Podstawą jest niezbędność do celów  wynikających z realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów oraz Państwa zgoda.

 4)    Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przechowywane tylko przez czas  niezbędny  do realizacji wskazanych celów. W przypadku umowy tj.: do czasu jej zakończenia, a po tym czasie będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa. 

  Do momentu rezygnacji z usługi lub złożenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, chyba że okres przechowywania wynika z przepisów prawa.

Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

 5)    Odbiorcy danych

         Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:

a)        naszym upoważnionym pracownikom,

b)       podwykonawcom, w szczególności dostawcom rozwiązań technicznych i informatycznych, firm kurierskich, operatorom pocztowym firmy windykacyjne organom państwowym w zakresie ich kompetencji, w związku z realizacją naszych celów.

         Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich.

 

 6))   W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych przysługuje Pani/Panu następujące uprawnienia: 

Przysługuje Państwu:

a)       prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych- w przypadku jej wyrażenia,

b)       prawo żądania dostępu do treści danych,

      c) prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzani danych osobowych,

      d) prawo do przenoszenia danych osobowych.

      f) Przysługuje ponadto prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych w celach marketingowych.

 7)     Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa polskiego.

 8) Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

   Z poważaniem

 

 Zespół MEDILAB sp. z o.o.

 

 

Strona może stosować pliki Cookies.

Odpowiednio ustalając parametry przeglądarki możesz zapobiec instalowaniu tych plików.

Poniżej pełna informacja:

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach serwisu internetowego możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia i/lub uniemożliwienie korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronach ogólno dostępnych serwisu (czyli takich do których dostęp nie wymaga logowania).

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, przez firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.