Phagocide D

Preparat gotowy do użycia na bazie glutaraldehydu do dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów i innych wyrobów medycznych.1554464116PHAGOCIDE_D_zdjecie_PL_5L

 • zalecany do dezynfekcji sporobójczej wyrobów medycznych, które nie mogą zostać poddane sterylizacji wysokotemperaturowej 
 • dezynfekcja wysokiego poziomu w 30 minut: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy, sporobójczy
 • skuteczność sporobójcza wobec B.subtilis, B.cereus oraz działanie bójcze wobec spor C.difficile R027 potwierdzone zostały na szczepach normatywnych zgodnie z nowa norma EN 17126
 • skuteczność wirusobójcza potwierdzona została zgodnie z normami EN 14476 i EN 17111
 • ekonomiczny – preparat zachowuje aktywność biobójczą do 45 dni i może być w tym czasie wielokrotnie używany
 • aktywność używanego produktu należy kontrolować za pomocą testów paskowych 
 • zawiera sprawdzoną substancję aktywną – glutaraldehyd 
 • aktywność wielokrotnie używanego roztworu roboczego należy kontrolować za pomocą specjalnych, walidowanych, paskowych testów kontrolnych
 • posiada wysoką kompatybilnością materiałową
 • przeznaczony do dezynfekcji bardzo delikatnego sprzętu medycznego, np. wyrobów okulistycznych 
 • łatwy i bezpieczny w użyciu – nie wymaga rozcieńczania ani dodawania aktywatora 
 • możliwość użycia w myjniach półautomatycznych
 • wyrób medyczny klasy IIbCE 0459.
 • wielkość opakowania 5L
Ulotka informacyjna karta charakterystyki