WIP’ ANIOS EXCEL

Chusteczki dezynfekująco-myjące do wrażliwych na działanie alkoholi powierzchni wyrobów medycznych, sprzętu i wyposażenia. EXCEL

  • Szerokie spektrum biobójcze obejmujące: bakterie, prątki, grzyby, wirusy  ( w tym: HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota, Noro, Vaccinia, Herpes, Corona, VRS, Polyoma SV 40)
  • Krótki czas działania i doskonałe właściwości dezynfekcująco -myjące również  w obecności  zanieczyszczeń organicznych,
  • potwierdzona badaniami skuteczność  przeciwko najbardziej opornych szczepom XRB:  Achromobacter  denitrificans, Acinetobacter baumannii BLSE,Enterobacter aerogenes ESBL, Enterobacter cloacae ESBL, Enterobacter cloacae OXA 48,  Enterococcus faecium VRE, Escherichia coli OXA 48, Klebsiella pneumoniae OXA 48, Klebsiella pneumoniae KPC, Listeria monocytogenes 4b, Salmonella eteritidis, Staphyloccocus aureus MRSA,
  • dodatkowo przebadane zgodnie z jedyną normą dedykowaną dla chusteczek- EN16615:2015,
  • specjalnie opracowana bezalkoholowa  formuła  chemiczna zapewnia  doskonałą kompatybilność materiałową,
  • idealne do przecierania  endoskopów tuż po użyciu podczas wstępnej procedury czyszczenia,
  • do dezynfekcji i mycia zewnętrznych powierzchni sprzętu medycznego typu inkubator, respiratory, urządzenia do hemodializy,
  • możliwość dezynfekcji i myci powierzchni kontaktujących  się z żywnością,
  •  bardzo wygodne w użyciu, optymalny wymiar 18cm x 20cm,
  • opakowanie typu flow-pack – 100 szt. 

Ulotka   Karta Charakterystyki 

, , , , , , , , , , ,