Phago’scope APA

 

Preparat na bazie kwasu nadoctowego do dezynfekcji wysokiego poziomu termolabilnych endoskopów i innych wyrobów medycznych.   aaaaPhagoscope_APA (1)
    
• zalecany do dezynfekcji wysokiego poziomu (sporobójczej) endoskopów i innych wyrobów medycznych,                                    
które nie są poddawane sterylizacji wysokotemperaturowej
• wysoki poziom dezynfekcji w 5 minut: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy, sporobójczy
• skuteczność sporobójcza potwierdzona została zgodnie z nową normą EN 17126
• badania wykonane normami europejskimi na wszystkich wymaganych szczepach testowych dla danego obszaru stosowania
• substancja aktywna – kwas nadoctowy
• nie wymaga czasu aktywacji
• preparat zachowuje aktywność biobójczą do 15 dni od przygotowania i może być wielokrotnie używany
• aktywność używanego produktu należy kontrolować za pomocą testów paskowych
• brak zjawiska koagulacji białka, usuwa nagromadzone wcześniej na wyrobach zanieczyszczenia
• dobra kompatybilność materiałowa
• możliwość zastosowania do dezynfekcji manualnej i maszynowej wyrobów medycznych i endoskopów różnych marek

Wyrób medyczny kl. II b, CE 0459.

Ulotka informacyjna Instrukcja użycia Karta Charakterystyki Karta charakterystyki